Stichting  Hulpverlening  Haaglanden (SHH)

Verbandje nodig ?

Best wel druk op de post

Alternatief patienten vervoer doen we  ook

SHH is  statutair gevestigd te Voorburg en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27339177.

 

Bankrelatie:                   Betalingen uitsluitend op:

                                        IBAN NL38INGB0004054518

                                        t .n.v. Stichting Hulpverlening Haaglanden

Ons Postadres is:      Helder Camarastraat 14  2622 BJ    Delft

Emailadres:                    SHH@SHH-EHBO.NL