Stichting Hulpverlening Haaglanden (SHH)heeft tot doel het opleiden van gemotiveerde EHBO’ers en de opgedane kennis en vaardigheden, door het bijwonen van maandelijkse herhalingsavonden, op peil te houden.

 

Wij verlenen EHBO assistentie bij zowel kleine bedrijfsfeesten, party’s als grotere evenementen.

 

Ook sportverenigingen doen regelmatig een beroep op ons. Na het behalen van het EHBO-diploma kunt, u indien u dit wenst, ook bij deze activiteiten worden ingezet.

 

In onze opleidingen besteden wij ook aandacht aan EHBO voor kinderen en behandeling van sportletsels.

 

Veel van onze vrijwilligers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener en volgen regelmatig herhalingslessen hiervoor. Zij bezitten dan ook een diploma van het NIBHV.

 

SHH  wordt erkend door Het Oranje Kruis.

 

Heeft u intresse in het volgen van een EHBO-opleiding, stuur dan een berichtje naar ons mailadres  SHH@SHH-EHBO.NL en wij nemen contact met u op.

 

Onze oefenlokatie is in het pand van het buurthuis de Yp, Oeverwallaan 130 te Den Haag (Ypenburg).

 

 

 

Stichting Hulpverlening Haaglanden (SHH)