Een maal per jaar na de oefeningen lekker eten

Stichting  Hulpverlening  Haaglanden (SHH)